Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Hudební slang interpretů klasické hudby na Liberecku, Pardubicku a v Praze
Název práce v češtině: Hudební slang interpretů klasické hudby na Liberecku, Pardubicku a v Praze
Název v anglickém jazyce: The Music slang of performers of classical music
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra českého jazyka a katedra české literatury (41-KCJL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Otakar Mališ, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.05.2009
Datum zadání: 26.05.2009
Datum a čas obhajoby: 25.05.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.05.2009
Datum proběhlé obhajoby: 25.05.2009
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK