Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Senzorická integrace
Název práce v češtině: Senzorická integrace
Název v anglickém jazyce: Sensoric integration
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství (13-432)
Vedoucí / školitel: Mgr. Bc. Veronika Schönová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.05.2009
Datum zadání: 25.05.2009
Datum a čas obhajoby: 29.05.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.05.2009
Datum proběhlé obhajoby: 29.05.2009
Oponenti: PaedDr. Irena Zounková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK