Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Adaptace posturálních mechanismů u pacientů s CMP
Název práce v češtině: Adaptace posturálních mechanismů u pacientů s CMP
Název v anglickém jazyce: The adaptation of postural mechanisms in patients with vascular brain attack
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství (13-432)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.05.2009
Datum zadání: 25.05.2009
Datum a čas obhajoby: 25.05.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.05.2009
Datum proběhlé obhajoby: 25.05.2009
Oponenti: Mgr. Petra Valouchová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK