Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění po transplantaci ledviny
Název práce v češtině: Rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění po transplantaci ledviny
Název v anglickém jazyce: Risk factors of cardiovascular disease after renal transplantation
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Mimofakultní pracoviště (12-JINE)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Olga Marečková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.05.2009
Datum zadání: 25.05.2009
Datum a čas obhajoby: 28.06.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.06.2010
Datum proběhlé obhajoby: 28.06.2010
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK