Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Myofasciální trigger point - mechanismy vzniku, perpetuace a možnosti terapie
Název práce v češtině: Myofasciální trigger point - mechanismy vzniku, perpetuace a možnosti terapie
Název v anglickém jazyce: Myofascial Trigger Point - Its Development, Perpetuation and Ways of Treatment
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství (13-432)
Vedoucí / školitel: Mgr. Zdeněk Čech
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.05.2009
Datum zadání: 25.05.2009
Datum a čas obhajoby: 02.09.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 02.09.2009
Oponenti: Mgr. Michal Truc
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK