Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kréta jako destinace v cestovním ruchu
Název práce v češtině: Kréta jako destinace v cestovním ruchu
Název v anglickém jazyce: Crete as a destination in tourist trade
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Management (51-400110)
Vedoucí / školitel: Ing. Miroslava Navrátilová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.05.2007
Datum zadání: 25.05.2007
Datum a čas obhajoby: 05.05.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.05.2009
Datum proběhlé obhajoby: 05.05.2009
Oponenti: doc. Ing. Eva Čáslavová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK