Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Daně z příjmů a cenné papíry
Název práce v češtině: Daně z příjmů a cenné papíry
Název v anglickém jazyce: The Income Taxes and Securities
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.03.2009
Datum zadání: 25.03.2009
Datum a čas obhajoby: 25.05.2009 10:00
Místo konání obhajoby: 306
Datum odevzdání elektronické podoby:29.04.2009
Datum proběhlé obhajoby: 25.05.2009
Oponenti: prof. JUDr. Hana Marková, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK