Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Characteristics of social network relationships that improve social inclusion and wellbeing of women with intellectual disabilities in the Czech Republic
Název práce v češtině:
Název v anglickém jazyce: Characteristics of social network relationships that improve social inclusion and wellbeing of women with intellectual disabilities in the Czech Republic
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.05.2009
Datum zadání: 25.05.2009
Datum a čas obhajoby: 05.10.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.10.2008
Datum proběhlé obhajoby: 05.10.2008
Předmět: Dissertation Defence (OMP006)
Oponenti: prof. PhDr. Iva Strnadová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK