Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
African Americans Versus Latinos in Los Angeles; Coalition or Conflict?
Název práce v češtině: Afroameričané versus Latinoameričané v Los Angeles : Koalice nebo konflikt?
Název v anglickém jazyce: African Americans Versus Latinos in Los Angeles; Coalition or Conflict?
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra severoamerických studií (23-KAS)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Svatava Raková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.05.2008
Datum zadání: 25.05.2008
Datum a čas obhajoby: 23.06.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.06.2009
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2009
Oponenti: PhDr. Mgr. Kryštof Přemysl Kozák, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK