Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Proměna nezávislé zahraniční politiky: francouzská zahraniční politika ve válkách v Perském zálivu v letech 1990-91 a 2003
Název práce v češtině: Proměna nezávislé zahraniční politiky: francouzská zahraniční politika ve válkách v Perském zálivu v letech 1990-91 a 2003
Název v anglickém jazyce: The Transformation of an Independent Foreign Policy: The Fench Foreign Policy
in the Persian Gulf Wars in the years 1990 - 91 and 2003
Klíčová slova: Francie, zahraniční politika, gaullismus, prezident republiky, válka v Iráku, nezávislá zahraniční politika
Klíčová slova anglicky: France, foreign policy, gaullism, President of the Republic, war in Iraq, an independent foreign policy
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra evropských studií (23-KZS)
Vedoucí / školitel: doc. Michel Perottino, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.05.2008
Datum zadání: 22.05.2008
Datum a čas obhajoby: 22.06.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.06.2009
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2009
Oponenti: Mgr. Eliška Tomalová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK