Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dobrovolnictví seniorů
Název práce v češtině: Dobrovolnictví seniorů
Název v anglickém jazyce: Senior's Volunteerism
Klíčová slova: senior, dobrovolník, dobrovolnictví, aktivní stárnutí, občanská společnost, bariéry - podněty dobrovolnictví, demografické stárnutí populace
Klíčová slova anglicky: senior, volunteer, volunteerism, active aging, civil society, barriers - incentives of volunteerism, demografic aging of population
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Studia občanské společnosti (24-KSOS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.05.2009
Datum zadání: 22.05.2009
Datum odevzdání elektronické podoby:19.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2011
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMNOBH00)
Oponenti: MUDr. Milena Černá
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK