Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vývoj neformálního vzdělávání v ČR po roce 1989 a jeho současný stav
Název práce v češtině: Vývoj neformálního vzdělávání v ČR po roce 1989 a jeho současný stav
Název v anglickém jazyce: The evolution of the informal education in the Czech Republic since 1989 up to the present days, and its situation today
Klíčová slova: Neformální vzdělávání, zájmové vzdělávání, celoživotní vzdělávání, volný čas, nestátní neziskové organizace, občanská společnost
Klíčová slova anglicky: Non-formal Education, Hobby Education, Lifelong Learning, Leisure Time, NGO, Civil Society
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Studia občanské společnosti (24-KSOS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Otakar Jíra
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.05.2009
Datum zadání: 22.05.2009
Datum odevzdání elektronické podoby:28.06.2013
Datum proběhlé obhajoby: 25.09.2013
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMNOBH00)
Oponenti: Mgr. Dana Moree, Dr.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK