Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studium inkluzivni produkce elektron-pozltronovych paru ve srazkach Ar+KCl pfi 1.756 AGeV
Název práce v češtině: Studium inkluzivni produkce elektron-pozltronovych paru ve srazkach Ar+KCl pfi 1.756 AGeV
Název v anglickém jazyce: Study of inclusive elektron-positron pair production in collisions
of Ar+Kcl at 1.756 A GeV
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.04.2009
Datum zadání: 16.04.2009
Datum a čas obhajoby: 19.05.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.04.2009
Datum odevzdání tištěné podoby:16.04.2009
Datum proběhlé obhajoby: 19.05.2009
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK