Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Organizace občanské společnosti v kinematografii v ČR po roce 1989
Název práce v češtině: Organizace občanské společnosti v kinematografii v ČR po roce 1989
Název v anglickém jazyce: Civil society organization operating in the Czech cinema after 1989
Klíčová slova: Organizace občanské společnosti, kinematografie, občanský sektor, teorie vzniku organizací občanské společnosti, teorie heterogenity (selhání trhu / selhání státu), funkce organizací občanské společnosti, Česká filmová komora, o. p. s.
Klíčová slova anglicky: Civil society organizations, cinematography, civil sector, theory of civil society organization, heterogeneity theory (market failure / government failure), function of civil society organization, service function, Czech film chamber, non‐profit Associati
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Studia občanské společnosti (24-KSOS)
Vedoucí / školitel: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.05.2009
Datum zadání: 22.05.2009
Datum odevzdání elektronické podoby:16.09.2011
Datum proběhlé obhajoby: 21.10.2011
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMNOBH00)
Oponenti: JUDr. Lenka Deverová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK