Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vysílání zaměstnanců v rámci poskytování služeb
Název práce v češtině: Vysílání zaměstnanců v rámci poskytování služeb
Název v anglickém jazyce: Posting employees within the provision of services
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D., DSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.05.2008
Datum zadání: 21.05.2008
Datum a čas obhajoby: 20.05.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.05.2009
Datum proběhlé obhajoby: 20.05.2009
Oponenti: JUDr. Eva Procházková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK