Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky
Název práce v češtině: Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky
Název v anglickém jazyce: The office of the UN High Commissioner for refugees
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mezinárodního práva (22-KMP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Věra Honusková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.05.2008
Datum zadání: 21.05.2008
Datum a čas obhajoby: 19.05.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.04.2009
Datum odevzdání tištěné podoby:16.04.2009
Datum proběhlé obhajoby: 19.05.2009
Oponenti: doc. PhDr. Stanislava Hýbnerová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK