Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Žaloba a rozsudek (vzájemný vztah)
Název práce v češtině: Žaloba a rozsudek (vzájemný vztah)
Název v anglickém jazyce: Petition and judgment (their interrelation)
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. František Zoulík, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.03.2009
Datum zadání: 21.03.2009
Datum a čas obhajoby: 18.05.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.03.2009
Datum odevzdání tištěné podoby:26.03.2009
Datum proběhlé obhajoby: 18.05.2009
Oponenti: doc. JUDr. Petr Smolík, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK