Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sociální služby pro rodiny s dětmi v Jihomoravském kraji
Název práce v češtině: Sociální služby pro rodiny s dětmi v Jihomoravském kraji
Název v anglickém jazyce: Social services for family with children in South Moravia region
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.05.2009
Datum zadání: 21.05.2009
Datum a čas obhajoby: 19.05.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.05.2009
Datum proběhlé obhajoby: 19.05.2009
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Pavla Kodymová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK