Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rehabilitace dětí s kombinovanými vadami
Název práce v češtině: Rehabilitace dětí s kombinovanými vadami
Název v anglickém jazyce: Rehabilitation of Children with Combined Disorders
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství (51-500300)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Pavel Strnad, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.05.2006
Datum zadání: 18.05.2006
Datum a čas obhajoby: 03.10.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.10.2008
Datum proběhlé obhajoby: 03.10.2008
Oponenti: Mgr. Jana Jodasová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK