Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Udržitelnost projektů multikulturní výchovy nabízených organizacemi občanského sektoru a jejich kategorizace z hlediska úrovně udržitelnosti
Název práce v češtině: Udržitelnost projektů multikulturní výchovy nabízených organizacemi občanského sektoru
a jejich kategorizace z hlediska úrovně udržitelnosti
Název v anglickém jazyce: The sustainability of multicultural education projects offered by NGOs, and their categorization in terms of the level of sustainability
Klíčová slova: multikulturní výchova, projekt multikulturní výchovy, udržitelnost projektu, faktory udržitelnosti, organizace občanského sektoru
Klíčová slova anglicky: multicultural education, multicultural education project, project sustainability, sustainability factors, civic sector organizations
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Studia občanské společnosti (24-KSOS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Dana Moree, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.05.2009
Datum zadání: 21.05.2009
Datum odevzdání elektronické podoby:14.09.2011
Datum proběhlé obhajoby: 20.10.2011
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMNOBH00)
Oponenti: JUDr. Lenka Deverová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK