Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Emblematické redukce autora jako literární ikony či "star"
Název práce v češtině: Emblematické redukce autora jako literární ikony či "star"
Název v anglickém jazyce: Emblematic reductions of a writer as a literary icon or a "star"
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.05.2009
Datum zadání: 21.05.2009
Datum a čas obhajoby: 25.05.2009 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.05.2009
Datum proběhlé obhajoby: 25.05.2009
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK