Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Postavení ženy ve společnosti období dynastie I
Název práce v češtině: Postavení ženy ve společnosti období dynastie I
Název v anglickém jazyce: Woman's position in the society during the Yi dynasty
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sinologie (21-KSI)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Miriam Löwensteinová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.05.2009
Datum zadání: 26.05.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 27.06.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.06.2011
Datum proběhlé obhajoby: 27.06.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Blanka Ferklová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Ve své práci bych se ráda zaměřila na postavení ženy v tradiční konfuciánské společnosti. Jaká měla žena té doby povinnosti a jaká měla práva. Její role v rodině a ve společenském životě. Chtěla bych se věnovat tehdejších představám ideální ženy, které bych ráda doplnila o příběhy z tohoto období. Dále také prozkoumat do jaké míry bylo postavení žen dané a přijímáno samotnými ženami. Kromě situace v Koreji, bych se chtěla podívat i na situaci v Číně, případně v Japonsku. Porovnat postavení žen v těchto zemích a najít odlišnosti.
Seznam odborné literatury
Ko, Dorothy et al. : Women and Confucian Cultures in Premodern China, Korea, and Japan. University of Kalifornia Press 2003.
Hovory Konfuciovy. Přeložily Vincenc Lesný a Jaroslav Průšek. Jan Laichter, Praha 1940
Knotková-Čapková, Blanka(ed.) : Základy asijských náboženství. 2. díl. Karolinum, Praha 2005
Knotková-Čapková, Blanka(ed.) a kol. : Obrazy ženství v náboženských kulturách. Paseka, Praha 2008
Swann, Nancy Lee : Pan Chao : foremost woman scholar of China. Center for Chinese Studies, The University of Michigan, Ann Argot 2001
Deuchler, Martina : The Confucian Transformation of Korea. A study of Society and Ideology. Harvard University Press, Cambridge-London 1992
Noble, W. Artur : Ewa : A Tale of Korea. New York : Eaton and Mains, 1906
Gifford, L. Daniel : Everyday Life In Korea : A Collection Of Studies And Stories. New York, 1900
Kim Yung-Chung : Women of Korea : A History from Ancient Times to 1945. Seoul : Ewha Womans University Press, 1977.
삼강행실도. 서울 1998.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK