Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zkoumání pojmů "vědomí" a "Já" v díle Sigmunda Freuda, jejich vývoj a vzájemné prolínání
Název práce v češtině: Zkoumání pojmů "vědomí" a "Já" v díle Sigmunda Freuda, jejich vývoj a vzájemné prolínání
Název v anglickém jazyce: Notions of "consciousness" and "ego" in the works of Sigmund Freud, their mutual development and interrelation
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Filosofický modul (24-FM)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Josef Fulka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.05.2009
Datum zadání: 21.05.2009
Datum odevzdání elektronické podoby:22.05.2009
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2009
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: Mgr. Richard Zika, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK