Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kontextuální modifikace tónů ve vietnamštině
Název práce v češtině: Kontextuální modifikace tónů ve vietnamštině
Název v anglickém jazyce: Contextual Variation of Vietnamese Tones
Klíčová slova: vietnamština, tón, fonetika
Klíčová slova anglicky: Vietnamese, tone, phonetics
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sinologie (21-KSI)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jan Volín, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.05.2009
Datum zadání: 21.06.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 18.08.2011
Datum a čas obhajoby: 13.09.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Ing. Binh Slavická, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Student připraví experimentální text, v němž budou vietnamské lexikální tóny dostatečně reprezentovány v různých vzájemných kontextech. Opatří kvalitní zvukový záznam čtených provedení daného textu (5 mluvčích, homogenní skupina). Zvukové nahrávky připraví k instrumentálním analýzám. Ty budou provedeny za použití fonetického softwaru Praat nebo jeho ekvivalentu. Analýzy budou zaměřeny na konkrétní modifikace jednotlivých tónových průběhů v závislosti na jejich melodickém okolí. Výsledkem práce by měl být přehledný popis tendencí při vzájemném ovlivňování vietnamských tónů v hlasitě čteném souvislém textu.
Seznam odborné literatury
Brunelle, M. 2003. Coarticulation Effects in Northern Vietnamese Tones. <http://aix1.uottawa.ca/~mbrunell/Viet%20coarticulation.pdf>
Čermák, F. 2004. Jazyk a jazykověda. Praha: Karolinum.
Đoàn Thiện Thuật. 2009. A Concise Vietnamese Grammar (For Non-native Speakers). Hanoi: Thế Giới Publishers.
Đoàn Thiện Thuật. 1977. Ngữ âm tiếng Việt (Fonetika vietnamštiny). Hà Nội: NXB Đại học và trung học chuyên nghiệp.
Dediu, D. & Ladd, R. D. 2007. Linguistic tone is related to the population frequency of the adaptive haplogroups of two brain size genes, ASPM and Microcephalin. <http://www.lel.ed.ac.uk/~s0340638/tonegenes/DediuLadd2007PNAS.pdf>
Hombert, J. M., J.J. Ohala and W.G. Ewan. 1979. Phonetic Explanations for the Development of Tones. Language 55: 37-58.
Hữu Quỳnh - Vương Lộc. 1980. Khái quát về lịch sử tiếng Việt và ngữ âm tiếng Việt hiện đại (Stručná historie vietnamského jazyka a fonetiky moderní vietnamštiny). Hà Nội: NXB Giáo Dục.
Machač, P., Skarnitzl R. 2009. Fonetická segmentace hlásek. Praha: Epocha.
Nguyen Phan Canh. 1984. Základy vietnamštiny. Praha: Karolinum.
Palková, Z. 1994. Fonetika a fonologie češtiny. Praha: Karolinum.
Pham, A. H. 2003. Vietnamese Tone, A New Analysis. New York: Routlege.
Pokorný, J. 2010. Lingvistická Antropologie. Praha: Grada.
Skalička, V. 2004. Souborné dílo, I. díl. Praha: Karolinum.
Skalička, V. 2004. Souborné dílo, II. díl. Praha: Karolinum.
Slavická, B. 2008. Praktická fonetika vietnamštiny. Praha: Karolinum.
Thompson, L. C. 1965. A Vietnamese Grammar. Seattle: University of Washington Press.
Vasiljev, I. 1999. Za dědictvím starých Vietů. Praha, Etnologický ústav AVČR.
Yip, M. 2002. Tone. Cambridge: CUP.
Základy ORL a foniatrie: Šlapák, Janeček, Lavička (Klinika dětské ORL, LF MUNI) http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/pedf/js09/orl/web/pages/4_1_anatomie_a_fyziologie_hrtanu_a_prudusnice.html
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK