Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Právo a trest v období Válčících států a na počátku císařské Číny: Ideál a realita
Název práce v češtině: Právo a trest v období Válčících států a na počátku císařské Číny: Ideál a realita
Název v anglickém jazyce: Law and Punishment in the Warring States Period and Early Imperial China: Ideal and reality
Klíčová slova: Právo ve staré Číně; legismus; Hanfeizi; Shangjunshu; stát Qin
Klíčová slova anglicky: Law in ancient China; legalism; Hanfeizi; Shangjunshu, the Qin state
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sinologie (21-KSI)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Jakub Maršálek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.05.2009
Datum zadání: 27.07.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 18.08.2011
Datum a čas obhajoby: 09.09.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. Mgr. Lukáš Zádrapa, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Autor se ve své práci bude věnovat trestnímu právu ve starověké Číně, konkrétně srovnání údajů normativních historických a filozofických textů (Shangjun shu, Hanfeizi, Shiji) na straně jedné a reálného fungování starověkého čínského práva, jak ho poznáváme na základě nově objevených autentických zákoníků na straně druhé. V úvodních pasážích práce autor podá stručnou charakteristiku pramenů, z nichž vychází, dále nastíní vývoj práva a zákoníků ve starověké Číně. Poté se bude věnovat problematice trestu a práva z filozofického, konkrétně legististického hlediska, které je východiskem pro většinu normativních textů, s nimiž autor pracuje, a následně srovná údaje těchto textů s reálným fungováním čínského práva známého z autentických dokumentů, přičemž se pokusí objasnit příčinu značných rozdílů mezi údaji těchto dvou typů pramenů.
Seznam odborné literatury
Hulsewé, A. F. P. Remnants of Han Law. Vol. 1: Introductory Studies and an Annotated Translation of Chapters 22 and 23 of the History of the Formel Han Dynasty. Leiden: Brill, 1955.
Liu, Yongping. Origins of Chinese Law: Penal and Administrative Law in Its Early Development. New York: Oxford University Press, 1999.
Loewe, M. – Shaughnessy, E. L. (eds.). The Cambridge History of Early China. From the Origins of Civilization to 221 B.C. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.
Yang Kuan. Zhanguo shi. Shanghai: Shanghai renmin chubanshe, 1998.
Prameny:
Hanfeizi
Shangjunshu
Shiji
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK