Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Problematika postavení a diskriminace národnostních menšin v současném Japonsku
Název práce v češtině: Problematika postavení a diskriminace národnostních menšin v současném Japonsku
Název v anglickém jazyce: Discrimination and other Issues of Ethnic Minorities in Present-Day Japan
Klíčová slova: Japonsko, národnostní menšina, diskriminace, Korejci, Číňané, Brazilci.
Klíčová slova anglicky: Japan, national minorities, discrimination, issues, Koreans, Chinese, Brazilians.
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sinologie (21-KSI)
Vedoucí / školitel: doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.05.2009
Datum zadání: 29.07.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 13.09.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.09.2011
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Martin Tirala, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Anotace
Tato práce popisuje situaci a postavení národnostních menšin v současném Japonsku a věnuje se problémům, se kterými se cizinci potýkají. Součástí práce je případová stude tří největších cizineckých komunit.

Zásady pro vypracování
Cílem práce je zmapovat situaci a postavení národnostních menšin v současném Japonsku a pojmenovat jejich nejpalčivější problémy při styku s majoritní japonskou společností. Těžištěm bude zejména problematika Korejců, žijících v Japonsku. Kořeny jejich problémů sahají do období první poloviny 20. století, kdy Japonsko Koreu anektovalo a během trvání anexe povolávalo z Koreje dělníky na těžké práce. Po druhé světové válce jim byl umožněn návrat do vlasti, čehož ale z různých důvodů nevyužili všichni a po vypuknutí války na korejském poloostrově řada z těch, kdo v Japonsku zůstali, ztratila o repatriaci zájem. Tito lidé se často musejí potýkat s celou řadou problémů, počínaje jejich právním statutem (nejsou považováni za japonské občany, byť prožili v Japonsku většinu života) a konče společenskými předsudky, plynoucími z tristní politické situace na korejském poloostrově a z přetrvávajícího pocitu japonské regionální nadřazenosti. Kromě Korejců práce rozebere problematiku dalších menšin, jako jsou Číňané a další.
Seznam odborné literatury
BĚLOHLÁVKOVÁ, Adéla: Diskriminace a diskriminační slova v současném Japonsku.Diplomová práce na Ústavu dálného východu FF UK. Praha: 2007.Vedoucí práce: Jan Sýkora.
LIE, John: Zainichi (Koreans in Japan): Diasporic Nationalism and Postcolonial Identity. University of California Press / UC Global, Area, and International Archive, vol. #10, 2008. Dostupné online na URL
REISCHAUER, E. O., CRAIG, A. M.: Dějiny Japonska. Praha: Nakladatelství Lidové Noviny, 2008. Vydání 2. doplněné. ISBN 978-80-7106-843-3. 476 s.
RYANG, Sonia, LIE, John, ed.: Diaspora without Homeland: Being Korean in Japan: University of California Press / UC Global, Area, and International Archive, vol. #8, 2009. Dostupné online na URL
WEINER, Michael: Japan's Minorities: The Illusion of Homogenity. USA, Taylor & Francis, 2009. Vydání 2., ilustrované. ISBN 978-0-415-77264-8. 234 s. Fragmenty dostupné online ve službě Google Books.
WEINER, Michael: Japan’s minorities: The Illusion of homogeneity. Velká Británie, Routeledge, 1997. ISBN 978-0-415-15218-1. 251 s. Fragmenty dostupné online ve službě Google Books.

Další doporučená literatura
DOMIKOVÁ-HASHIMOTO, Dana: Kórejská menšina v Japonsku. Diplomová práce na Katedře věd o zemích Asie a Afriky FF UK, ved. dipl. práce Vladimír Pucek. 274 stran, Praha, 1985.
DOUGLASS, M., ROBERTS, G. S.: Japan and global migration: foreign workers and the advent of a multicultural society. Routledge, 2000. 306 s. ISBN 0415191106.V omezeném rozsahu dostupné online na službě Google Books.
LIE, John: Multiethnic Japan.Harvard University Press, 2004. 272 s. ISBN 0674013581.V omezeném rozsahu dostupné online na službě Google Books.
OSHIBA, Ryo, RHODES, Edward, KITAGAWA-OTSURU Chieko (ed): „We the People“ in the Global Age: Re-examination of Nationalism and Citizenship.Osaka : The Japan Center for Area Studies National Museum of Ethnology, 2002.348 s.
RYANG, Sonia ed.: Koreans in Japan : critical voices from the margin.Vydání 1., London / New York : RoutledgeCurzon, 2005
WEINER, Michael: Race, ethnicity and migration in modern Japan.Taylor & Francis, 2004. 408 s. ISBN 0415208564.V omezeném rozsahu dostupné online na službě Google Books.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK