Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Optimální tenisový trénink v mladším školním věku
Název práce v češtině: Optimální tenisový trénink v mladším školním věku
Název v anglickém jazyce: Optimal tennis training in the younger school age
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Sportovní hry (51-600300)
Vedoucí / školitel: Mgr. Tomáš Kočíb
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.05.2008
Datum zadání: 20.05.2008
Datum a čas obhajoby: 29.04.2009 10:00
Místo konání obhajoby: KSH
Datum odevzdání elektronické podoby:15.04.2009
Datum odevzdání tištěné podoby:15.04.2009
Datum proběhlé obhajoby: 29.04.2009
Oponenti: PaedDr. Michael Velenský, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK