Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza využití competitive intelligence v podnicích v ČR
Název práce v češtině: Analýza využití competitive intelligence v podnicích v ČR
Název v anglickém jazyce: Anylyse of using competitive intelligence by companies in the Czech Republic
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Vedoucí / školitel: prof. Ing. Josef Basl, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.05.2009
Datum zadání: 19.05.2009
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 18.05.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.05.2009
Datum proběhlé obhajoby: 18.05.2009
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práce Analýza využití competitive intelligence v podnicích v ČR se zabývá metodami competitive inteligence, jejich historií a zejména využíváním v ČR. Cílem práce je přinést přehled dostupných zdrojů, producentů a v neposlední řadě i metod, které mohou podniky v ČR využívat. Součástí je i analýza vytvořená na základě rozeslaného dotazníku mezi větší a střední firmy v ČR. Práce přináší i základní přehled metod, které jsou užívány mezi specialisty dle studie provedené organizací ? A Competitive intelligence foundation? v roce 2006. Následuje stručný popis těchto metod. V přílohách jsou obsaženy ukázky výstupů z informačních zdrojů popisovaných producentů a poskytovatelů produktů z oblasti CI.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK