Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Travel 2.0 - nové podoby turismu ve věku rozvíjejících se web 2.0 technologií
Název práce v češtině: Travel 2.0 - nové podoby turismu ve věku rozvíjejících se web 2.0 technologií
Název v anglickém jazyce: Travel 2.0 - new forms of tourism in the age of evolving web 2.0 technologies
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav informačních studií - studia nových médií (21-UISKNM)
Vedoucí / školitel: Mgr. Denisa Kera, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.05.2009
Datum zadání: 19.05.2009
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 19.05.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.05.2009
Datum proběhlé obhajoby: 19.05.2009
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: Mgr. Josef Šlerka, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tématem diplomové práce je fenomén web 2.0, respektive jeho aplikace a služby zaměřené na oblast turismu a cestovního ruchu ? tzv. travel 2.0. Cílem práce je vymezit pojem travel 2.0, upozornit na jeho přínosy uživatelům a prozkoumat, jakým způsobem travel 2.0 ovlivňuje turismus a cestovní ruch a jaký je jeho další potenciál v této oblasti (jaký vliv má např. na ekonomické, sociologické či environmentální aspekty turismu). -- První část práce je věnována teoretickým aspektům a principům webu 2.0, ale také technologickému pozadí této problematiky. Pojednány jsou jednotlivé charakteristiky webu 2.0 včetně kritiky celého konceptu. Další část práce se zabývá lidovou tvořivostí na internetu a možnostmi tvorby sdíleného obsahu v kontextu problematiky travel 2.0 se zaměřením na blog a mashup. Ve třetí části je zkoumán vliv travel 2.0 služeb na ekonomické aspekty turismu a dopady na spotřebitelské chování uživatelů těchto služeb. Pojednán je také vztah globalizace a turismu. Čtvrtá část je věnována alternativním formám turismu a významnému působení travel 2.0 na tuto podoblast cestovního ruchu. -- Poslední část se pak zabývá možnostmi travel 2.0 na poli trvale udržitelného rozvoje turismu a jeho využitím pro šetrné a zodpovědné cestování vzhledem k environmentálním a dalším otázkám.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK