Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Fyzioterapie po implantaci totální endoprotézy kolenního kloubu pro gonartrózu
Název práce v češtině: Fyzioterapie po implantaci totální endoprotézy kolenního kloubu pro gonartrózu
Název v anglickém jazyce: Physiotherapy after Knee Joint Replacement
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzioterapie (51-500400)
Vedoucí / školitel: doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.05.2007
Datum zadání: 08.05.2007
Datum a čas obhajoby: 28.05.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.05.2009
Datum proběhlé obhajoby: 28.05.2009
Oponenti: Mgr. Šárka Hanušová, PhD.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK