Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Domácí násilí a jeho prevence
Název práce v češtině: Domácí násilí a jeho prevence
Název v anglickém jazyce: Domestic violence and its prevention
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra trestního práva (22-KTP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Josef Zapletal, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.05.2008
Datum zadání: 17.05.2008
Datum a čas obhajoby: 11.05.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.05.2009
Datum proběhlé obhajoby: 11.05.2009
Oponenti: JUDr. Marie Vanduchová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK