Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zájmové vzdělávání jako systém podpory interdisciplinárního rozvoje dětí
Název práce v češtině: Zájmové vzdělávání jako systém podpory interdisciplinárního rozvoje dětí
Název v anglickém jazyce: Free-Time Activities as a System of Interdisciplinary Development of Children
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jiří Kučírek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.05.2009
Datum zadání: 16.05.2009
Datum a čas obhajoby: 21.05.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.05.2009
Datum proběhlé obhajoby: 21.05.2009
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK