Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Aqua-aerobik jako součást podpory zdraví
Název práce v češtině: Aqua-aerobik jako součást podpory zdraví
Název v anglickém jazyce: Aqua-aerobic as a Support Component in the Health
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Eva Marádová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.05.2009
Datum zadání: 16.05.2009
Datum a čas obhajoby: 21.05.2009 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 21.05.2009
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK