Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kinezioterapie v režimové léčbě dětských astmatiků
Název práce v češtině: Kinezioterapie v režimové léčbě dětských astmatiků
Název v anglickém jazyce: Kinesiotherapy in the regime therapy of asthmatic children
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Pedagogika, psychologie a didaktika (51-400200)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Běla Hátlová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.05.2008
Datum zadání: 14.05.2008
Datum a čas obhajoby: 05.05.2009 13:00
Místo konání obhajoby: UK FTVS
Datum odevzdání elektronické podoby:15.04.2009
Datum odevzdání tištěné podoby:15.04.2009
Datum proběhlé obhajoby: 05.05.2009
Oponenti: PhDr. Eva Chalupová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK