Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Význam robotické tubulizace žaludku z pohledu pacienta
Název práce v češtině: Význam robotické tubulizace žaludku z pohledu pacienta
Název v anglickém jazyce: Importance of robot - assisted tubulisation of the stomach from patient´s point of view
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav sociálního lékařství (15-190)
Vedoucí / školitel: MUDr. Jaroslav Tvarůžek
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.06.2008
Datum zadání: 30.06.2008
Datum a čas obhajoby: 15.06.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.05.2009
Datum odevzdání tištěné podoby:04.05.2009
Datum proběhlé obhajoby: 15.06.2009
Oponenti: Bc. Alexandra Horáčková
  PhDr. Michaela Schneiderová
 
 
Konzultanti: Mgr. Eva Vachková, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK