Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Nativní indexování rozsáhlých XML databází
Název práce v češtině: Nativní indexování rozsáhlých XML databází
Název v anglickém jazyce: Native indexing of large XML databases
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.05.2009
Datum zadání: 12.05.2009
Datum a čas obhajoby: 24.05.2010 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 24.05.2010
Oponenti: prof. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Předmětem DP je implementace indexační struktury rho-index, její aplikace pro rozsáhlé XML stromy (databáze). Očekává se rozšíření struktury rho-index o efektivní algoritmy vhodné pro vyhodnocování XPath dotazů, v případně potřeby rozšíření samotné struktury rho-index. Srovnejte výkon implementované struktury s jinými databázemi podporujícími indexaci rozsáhlých XML dat. Implementace v C++ nebo C#.
Seznam odborné literatury
Bartoň, Stanislav - Zezula, Pavel. Rho-index - An Index for Graph Structured Data. DELOS 2005
Bartoň, Stanislav - Zezula, Pavel. Indexing Structure for Graph-Structured Data. Mining Complex Data, Springer, 2009
Bartoň, Stanislav. Indexing Graph Structured Data. PhD thesis, Faculty of Informatics, Masaryk University, 2007
Chaudhri, Akmal B. - Rashid, Awais - Zicari, Roberto. XML Data Management: Native XML and XML-Enabled Database Systems. Addison-Wesley. 2003
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK