Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv tapu aplikovaného v průběhu svalových vláken na aktivitu pod ním ležícího svalu
Název práce v češtině: Vliv tapu aplikovaného v průběhu svalových vláken na aktivitu pod ním
ležícího svalu
Název v anglickém jazyce: The Effect of Taping Applied on the Skin with the Orientation along the Muscle
Fibres of Underlying Muscle on the Activity of this Muscle
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzioterapie (51-500400)
Vedoucí / školitel: doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.05.2008
Datum zadání: 12.05.2008
Datum a čas obhajoby: 11.05.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.05.2009
Datum proběhlé obhajoby: 11.05.2009
Oponenti: MUDr. David Pánek, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK