Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Psoriatická artritida
Název práce v češtině: Psoriatická artritida
Název v anglickém jazyce: Psoriatic Arthritis
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav ošetřovatelství (13-342)
Vedoucí / školitel: PhDr. Šárka Tomová, MPH, Ph.D., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.05.2009
Datum zadání: 07.05.2009
Datum a čas obhajoby: 03.06.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.05.2009
Datum odevzdání tištěné podoby:04.05.2009
Datum proběhlé obhajoby: 03.06.2009
Oponenti: MUDr. Liliana Šedová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK