Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Elementární matematické modely v biologii
Název práce v češtině: Elementární matematické modely v biologii
Název v anglickém jazyce: Mathematical models in biology
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra matematické analýzy (32-KMA)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Dalibor Pražák, Ph.D.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
Jde o studium diferenciálních rovnic, popisujících různé biologické jevy (šíření infekčních nemocí, interakce dravec-kořist, evoluční dynamika, replikátorová rovnice). Práce by se věnovala odvození těchto modelů, jejich analýze a/nebo numerické analýze (v případě složitějších modelů). Upřesnění tématu dle dohody.
Seznam odborné literatury
M. Braun: Differential equations and their applications. Springer 1993.
F. Brauer, P. van den Driessche, J. Wu (eds.): Mathematical epidemiology. Springer 2008.
J. Weibull: Evolutionary game theory. MIT 1997.
Předběžná náplň práce
Jde o studium diferenciálních rovnic, popisujících různé biologické jevy (šíření infekčních nemocí, interakce dravec-kořist, evoluční dynamika, replikátorová rovnice). Práce by se věnovala odvození těchto modelů a jejich analýze. Upřesnění tématu dle dohody dle dohody/zájmu uchazeče.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK