Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Josip Murn Aleksandrov
Název práce v češtině: Josip Murn Aleksandrov
Název v anglickém jazyce: Josip Murn Aleksandrov
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav slavistických a východoevropských studií (21-USVS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Alenka Jensterle Doležal, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.05.2009
Datum zadání: 07.05.2009
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 19.05.2009 11:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.05.2009
Datum proběhlé obhajoby: 19.05.2009
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Milada Nedvědová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK