Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
L'Esthétique rococo dans le théâtre de Marivaux
Název práce v jazyce práce (francouzština): L'Esthétique rococo dans le théâtre de Marivaux
Název práce v češtině: Rokoková estetika v Marivauxových dramatech
Název v anglickém jazyce: The rococo aestetics in the Marivaux's dramas
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: francouzština
Ústav: Ústav románských studií (21-URS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Aleš Pohorský, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.05.2009
Datum zadání: 07.05.2009
Datum a čas obhajoby: 21.09.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.09.2010
Datum proběhlé obhajoby: 21.09.2010
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Václav Jamek
 
 
 
Předběžná náplň práce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK