Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Native DLL Importer for C#
Název práce v češtině: Importér nativních knihoven pro C#
Název v anglickém jazyce: Native DLL Importer for C#
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: Mgr. Pavel Ježek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.05.2009
Datum zadání: 06.05.2009
Datum a čas obhajoby: 17.09.2010 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2010
Oponenti: RNDr. David Bednárek, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
The goal of the thesis is to create user-friendly tool for automatic importing of native DLL libraries into C# projects. Importing should be as automatic as possible with minimum need of user actions, but should let the user easily change the settings. The tool should be implemented as an independent application and also as an add-in for Microsoft Visual Studio development environment. Appropriate standard tools for lexical and grammar analysis should be chosen for native libraries and header files parsing and analysis.
Seznam odborné literatury
[1] Professional C# 2005 Christian Nagel et al.

[2] Dick Grune, Ceriel J.H. Jacobs: Parsing Techniques - A Practical Guide. VU University Amsterdam, Amsterdam, The Netherlands. Originally published by Ellis Horwood, Chichester, England, 1990; ISBN 0-13-651431-6

[3] MSDN Library, www.msdn.com/library
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK