Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zabezpečení v nezaměstnanosti a jeho právní úprava v ČR a ve vybraných státech
Název práce v češtině: Zabezpečení v nezaměstnanosti a jeho právní úprava v ČR a ve vybraných státech
Název v anglickém jazyce: Welfare in unemployment and its legal regulation
in the CR and selected countries
Klíčová slova: podpora v nezaměstnanosti, pojištění v nezaměstnanosti, srovnávací práce, Švédsko
Klíčová slova anglicky: unemployment benefits, unemployment insurance, comparative work, Sweden
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.05.2009
Datum zadání: 30.11.2010
Datum a čas obhajoby: 18.01.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.11.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:30.11.2010
Datum proběhlé obhajoby: 18.01.2011
Oponenti: JUDr. Eva Procházková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK