Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Komparativní analýza evropských vzdělávacích programů (jako inspirace pro jazykové vzdělávání společenskovědními tématy)
Název práce v češtině: Komparativní analýza evropských vzdělávacích programů (jako inspirace pro jazykové vzdělávání společenskovědními tématy)
Název v anglickém jazyce: The comparative analysis of European educational programmes (as an inspiration for foreign language education by the topics of social sciences)
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (21-KPED)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Alena Vališová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.05.2009
Datum zadání: 06.05.2009
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 28.05.2009 11:30
Datum odevzdání elektronické podoby:28.05.2009
Datum proběhlé obhajoby: 28.05.2009
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Miroslava Váňová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK