Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Earthquake swarms in diverse tectonic environments: West Bohemia and Southwest Iceland
Název práce v češtině: Zemětřesné roje v různých tektonických prostředích: západní Čechy a jihozápadní Island
Název v anglickém jazyce: Earthquake swarms in diverse tectonic environments: West Bohemia and Southwest Iceland
Klíčová slova: zemětřesné roje, západní Čechy/Vogtland, jihozápadní Island, hlavní otřes-série dotřesů, magnitudo-četnostní rozdělení, časový odstup jednotlivých jevů, seismický moment, lokalizace zemětřesení, seismogenní tektonický zlom
Klíčová slova anglicky: earthquake swarms, West Bohemia/Vogtland, Southwest Iceland, mainshock-aftershock sequence, magnitude-time distribution, interevent time, seismic moment, earthquake localization, seismogenic tectonic fault
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i. (32-GFUAV)
Vedoucí / školitel: Ing. Josef Horálek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.09.2009
Datum zadání: 29.09.2009
Datum a čas obhajoby: 25.09.2018 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.05.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:24.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 25.09.2018
Oponenti: Simone Cesca, Dr.
  RNDr. Jiří Málek, Ph.D.
 
 
Konzultanti: prof. RNDr. Tomáš Fischer, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK