Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ionizované směsi kapalin s aplikacemi
Název práce v češtině: Ionizované směsi kapalin s aplikacemi
Název v anglickém jazyce:
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce:
Ústav: Matematický ústav UK (32-MUUK)
Vedoucí / školitel: prof. Ing. Tomáš Roubíček, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.09.2009
Datum zadání: 29.09.2009
Konzultanti: prof. Ing. František Maršík, DrSc.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK