Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zobrazení ďábla v současném filmovém umění
Název práce v češtině: Zobrazení ďábla v současném filmovém umění
Název v anglickém jazyce: The Devil as portrayed in Current Film Art
Klíčová slova: Ďábel ve filmu, dějiny náboženství, dějiny umění, filmová věda, symboly Ďábla
Klíčová slova anglicky: The Devil in film, history of religion, history of art, film studies, symbols of The Devil
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra religionistiky (28-06)
Vedoucí / školitel: Mgr. Libuše Martínková, Th.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.04.2009
Datum zadání: 30.04.2009
Datum a čas obhajoby: 08.09.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.07.2011
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2011
Oponenti: prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
V práci se zabývám zobrazením Ďábla v současném filmovém umění. Sleduji, jakými způsoby je Ďábel zobrazován v americké, respektive britské filmové tvorbě od 60. let až do současnosti. Ve vybraných filmech analyzuji použité symboly a znaky, které filmoví tvůrci použili k vykreslení Ďábla v jeho celistvosti (vzhled, povaha, moc). Získané poznatky pak porovnávám s pojetím Ďábla v náboženství a ve výtvarném umění.
Vyšla jsem ze studia odborné literatury (v českém i anglickém jazyce) z oblasti dějin náboženství, dějin umění, filmové vědy a kulturologie. Mimo to jsem pracovala také s internetovými filmovými databázemi imbd.com a csfd.cz. Od toho se odvíjí také vědecké pole působnosti, na kterém se pohybuji - religionistika, filmová věda, kulturologie a dějiny umění.
K dalším zásadám pro vypracování práce patří také monitoring filmové tvorby s touto tematikou.
Seznam odborné literatury
Bible. Český ekumenický překlad. Ústřední církevní nakladatelství . Praha 1979.

BARBER, Malcolm. The New hood. A History of the Order of the Temple. University Press. Cambridge 1994.
KENNER, T.A. Symboly a jejich skrytý význam. Metafora. Praha 2007.
KROPÁČEK , Luboš. Duchovní cesty islámu. Vyšehrad. Praha 2003.
LaVEY, Anton, Szandor. Satanská bible. Baronet. Praha 2007.
MACK, Carol K. A Field Guide to Demons, Fairies, Fallen Angels and Other Subversive Spirits. Arcade Publishing. New York 1998.
MESSADIE, Gerald. A History of the Devil. Kodansha America. New York 1997.
NOLA, Alfonso M. di. Ďábel a podoby zla v historii lidstva. Volvox Globator. Praha 1998.
RUSSELL, Jeffrey Burton. The Prince of Darkness. Radical Evil and the Power of Good in History. Cornell University Press. Cornell 1988.
RUSSELL, Jeffrey Burton. The Devil. Perceptions od Evil from Antiquity to Primitive Christianity. Cornell University Press. Cornell 1987.
TURNER, Alice K. The History of Hell. Harcourt Brace. New Brunswick 1993.
WILKINSON, Tracy. The Vatican’s exorcists: driving out the devil in the 21 st century. Warner Books. New York 2007.
WRAY, T.J. MOBLEY, Gregory. The Birth of Satan. Tracing the Devil's Biblical Roots. Palgrave Macmillan. New York 2005.

BANDINI, Ditte a Giovanni. Kdo je kdo v nebi aneb o prostopášnosti bohů. Knižní klub. Praha 2005.
COX, Simon. FOSTER, Mark. An A to Z of the Occult. Mainstream Publishing Company. Edinburgh 2007.
GIORGI, Rosa. Angels and Demons in Art. Getty Trust Publications. Los Angeles 2005.
HALL, James. Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění. Mladá fronta. Praha 1991.
IMPELUSO, Lucia. Gods and Heroes in Art. Getty Trust Publications. Los Angeles 2003.
KÖNIG, Franz. WALDENFELS, Hans. Lexikon náboženství. Victoria publishing, a.s. Praha 1994.
NOVOTNÝ, Adolf. Biblický slovník I.. Kalich. Praha 1956.
ROAF, Michael. Svět Mezopotámie. Knižní klub. Balila. Praha 1998.
ROYT, Jan. ŠEDINOVÁ, Hana. Slovník symbolů. Kosmos, příroda a člověk v křesťanské ikonografii. Mladá fronta. Praha 1998.
SCHNEIDER, Steven, Jay. 101 Horror Movies You Must See Before You Die. Quintessence. London 2009.
TRESIDDER, Jack. 1001 symbolů: ilustrovaný průvodce světem symbolů. Knižní klub. Praha 2004.
WYMAN, Kelly J. Journal of Religion & Film. The Devil We Already Know: Medieval Representations of a Powerless Satan in Modern American Cinema. [online]. October 2004 [cit. 2011-07-17-]. Dostupné na WWW: http://www.unomaha.edu/jrf/Vol8No2/wymandevil.htm.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK