Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Nápisy z Kuntillet Adžrud a jejich role v dějinách náboženství Izraele
Název práce v češtině: Nápisy z Kuntillet Adžrud a jejich role v dějinách náboženství Izraele
Název v anglickém jazyce: Inscriptions from Kuntillet Ajrud and their Role in the History of Israelite Religion
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra Starého zákona (27-SZ)
Vedoucí / školitel: prof. Martin Prudký, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.05.2008
Datum zadání: 20.05.2008
Datum a čas obhajoby: 23.06.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.04.2009
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2009
Oponenti: prof. Filip Čapek, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK