Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Úloha radiologického asistenta při diagnostice úrazů a onemocnění pohybového aparátu
Název práce v češtině: Úloha radiologického asistenta při diagnostice úrazů a onemocnění pohybového aparátu
Název v anglickém jazyce: The role of radiologist assistant in the diagnostics of injuries and diseases of the locomotive system
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika zobrazovacích metod (13-461)
Vedoucí / školitel: MUDr. Jiří Lisý, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.04.2009
Datum zadání: 29.04.2009
Datum a čas obhajoby: 24.04.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.03.2009
Datum odevzdání tištěné podoby:24.03.2009
Datum proběhlé obhajoby: 24.04.2009
Oponenti: MUDr. Martin Kynčl, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK