Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Etude des émissions électromagnétiques enregistrées par le satellite DEMETER
Název práce v jazyce práce (francouzština): Etude des émissions électromagnétiques enregistrées par le satellite DEMETER
Název práce v češtině: Study of electromagnetic emissions recorded by the DEMETER satellite
Název v anglickém jazyce: Studium elektromagnetických emisí pozorovaných družicí DEMETER
Klíčová slova: družice DEMETER, zemětřesení, elektromagnetické vlny, kosmické plazma
Klíčová slova anglicky: DEMETER, earthquakes, electromagnetic waves, space plasma
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: francouzština
Ústav: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.09.2009
Datum zadání: 29.09.2009
Datum a čas obhajoby: 16.10.2012 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.09.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:22.09.2012
Datum proběhlé obhajoby: 16.10.2012
Oponenti: prof. Dr. David R. Shklyar
  Ing. Jan Souček, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK